Generel deklaration

Energinet.dk offentliggør senest den 1. juni hvert år to generelle deklarationer for el leveret til slutkunder. Den ene er henvendt til elkunder i Østdanmark, mens den anden gælder for elkunder i Vestdanmark. Grunden til denne opdeling er, at elsystemet og dermed produktionsapparatet i Øst- og Vestdanmark ikke hænger sammen.

Den generelle deklaration beskriver brændselssammensætning og miljøpåvirkning ved forbrug af 1 kWh el som en gennemsnitsværdi for året. Vi indregner tabet i transmissionsnettet og 5 % tab i distributionsnettet, og vi korrigerer for elektricitet leveret til og fra nabolandene.

Som følge af EU-reglerne skal deklarationen som minimum indeholde oplysninger om brændselsforbrug, CO²-emission og mængden af radioaktivt affald. Som en ekstra service til elkunderne har vi valgt at inkludere væsentligt flere oplysninger i den generelle deklaration end EU´s minimumsdirektiv kræver.

pdf_ikon Download generel deklaration 2018

pdf_ikon Download generel deklaration 2017

pdf_ikon Download generel deklaration 2016

Back to Top
Vi bruger cookies. Når du klikker videre, accepterer du automatisk vores cookie- og privatlivspolitik. » Læs mere her
OK