Fra 01-08-2022 afregnes alle kunder hos Vesthimmerlands Elforsyning med produktet Fri el spot.

Fri el spot er et elprodukt, hvor prisen følger elmarkedet og afregnes til her-og-nu prisen. Det betyder, at prisen varierer fra time til time – alt efter om markedspriserne går op eller ned på den nordiske elbørs Nord Pool. Prisen beregnes time for time afhængigt af hvornår på døgnet dit elforbrug ligger. Hertil kommer opkrævning til dit netselskab, overliggende net og afgifter samt moms. Disse opkræves af Vesthimmerlands Elforsyning på vegne af netselskaber, Energinet og staten.

Fri el spot indkøbes til spotpris på elmarkedet af Vesthimmerlands Elforsyning og den sælges videre med et tillæg på 7 øre/kWh + moms og hertil et abonnement på 0,82 kr. + moms pr. dag.

På din opgørelse vil du blive faktureret for den gennemsnitspris du har haft i den aktuelle periode.

Markedsprisen på el fastsættes af den nordiske elbørs Nord Pool. Prisudviklingen kan du følge på www.nordpoolgroup.com. Du kan spare penge ved aktiv at holde øje med elprisen, og derefter flytte dit forbrug til de timer i døgnet, hvor elprisen er lav. Du kan spare penge ved at tænde vaskemaskinen, eller oplade din elbil i de billige timer.

Ønsker du ikke at forsætte på fri el spot, kan du vælge en anden el leverandør via www.elpris.dk, der er nemlig ingen binding på produktet fri el spot ved Vesthimmerlands Elforsyning.