Hos Vesthimmerlands Elforsyning skifter elprisen time for time
Med vores produkt fri el spot følger din elpris markedsprisen op og ned time for time. Du får mulighed for at udnytte eventuelle prisdyk i elmarkedet ved f.eks. at flytte opladning af elbil og tøjvask til nattetimerne, til når solen skinner eller til når det blæser.

Fri el spot indkøbes til spotpris på elmarkedet af Vesthimmerlands Elforsyning og den sælges videre med et tillæg på 8 øre/kWh + moms og hertil et abonnement på 0,82 kr. pr. dag,

Du har selv indflydelse på at bruge strømmen, når der er mest strøm i vores fælles elnet. Så får du strømmen billigere og støtter op om den grønne omstilling.

Varierende net tariffer – net selskabets pris
Du kan med fordel kan minimere dit strømforbrug i kogespidsen mellem kl. 17.00 og kl. 20.00/21.00 i vinterhalvåret fra 1. oktober til 1. april.

I det tidsinterval sætter net selskabet elprisen op hvad angår selve net tariffen – prisen for at transportere strømmen.

Når du betaler din elregning, betaler du for mere end selve mængden af el, du bruger i dit hjem. Der er nemlig også en række afgifter og omkostninger.

Din el leverandør: Elforbrug og -abonnement
Denne post dækker prisen for dit kWh-forbrug samt abonnementet til din el leverandør.

Energinet og dit elnetselskab: Transport af el og net abonnement
Det koster penge at transportere strømmen fra producenten og frem til din stikkontakt, og det er du med til at betale for. Derudover er alle danske husstande forbundet til et lokalt elnetselskab, som man skal betale abonnement til. Det er elnetselskabet, der sørger for at varetage elkabelnettet og tage sig af vedligehold, administration og udbygning. Du kan ikke selv vælge elnetselskab, da det er din adresse, der afgør, hvilket elnetselskab du er tilknyttet.

Staten: Elafgifter og moms
En del af din elregning går til afgifter til staten som elafgift og eldistributionsbidrag. Disse afgifter går blandt andet til forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljø og energi.

Har du elvarme, kan du søge om reduceret elafgift.

Ligesom med alle andre varer, du køber, kommer momsen oveni beløbet, når du betaler for din el. Momsen udgør 20% af din elregning.