Nu kan du få månedsafregning på el efter dit faktiske forbrug

Efter ønske fra flere af vores kunder, bliver det nu muligt at vælge afregning efter dit faktiske elforbrug, hver måned uden aconto, i stedet for den eksisterende kvartalsafregning med aconto.

Det er en betingelse for at blive månedsafregnet, at du er tilmeldt Betalingsservice. Overholdes dette ikke, vil du uden yderligere varsel blive overført til kvartalsafregning med aconto.

Sådan skiftes til månedsafregning

Ønsker du at skifte til månedsafregning skal du sende en mail til vhel@vhel.dk med dine oplysninger (kundenummer og adresse). Derefter vil vi ændre dit kundeforhold hurtigst muligt.

Vær opmærksom på at der vil komme et pbs gebyr på 9 kr. hver måned i stedet for hver 3 tredje måned, da det jo koster ekstra at udsende 12 regninger i stedet for 4.

OBS vi forbeholder os ret til at kreditvurdere kunder inden skifte til månedsafregning.